Βιομηχανικές σχάρες τιμές

 Η εταιρεία ANCO ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. από το 1983 μέχρι σήμερα συνεχίζει την ανοδική της πορεία  στον τομέα των παραδοσιακών προϊόντων σιδήρου.

Τώρα, η εταιρεία ANCO επεκτείνει την παραγωγική της μονάδα και δραστηριοποιείται και στον τομέα της βιομηχανικής σχάρας. Με πλήθος νέων προϊόντων και εφαρμογών προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε κατασκευαστικές εταιρείες, εμπόρους και ιδιώτες.

 

Σχάρα 300x1000mm γαλβ/νη(30χ3)
Σχάρα 300x1000mm γαλβ/νη(30χ3)
Τιμή: 39.20€
Σχάρα 500x1000mm γαλβ/νη(30χ3)
Σχάρα 500x1000mm γαλβ/νη(30χ3)
Τιμή: 58.80€
Σχάρα 1000x1000mm γαλβ/νη(25χ3)
Σχάρα 1000x1000mm γαλβ/νη(25χ3)
Τιμή: 96.68€
Σχάρα 1000x1000mm γαλβ/νη(40χ3)
Σχάρα 1000x1000mm γαλβ/νη(40χ3)
Τιμή: 227.00€
Σχάρα 1000x1000mm γαλβ/νη(30χ3)
Σχάρα 1000x1000mm γαλβ/νη(30χ3)
Τιμή: 105.72€
Σχάρα 800x1000mm γαλβ/νη(40χ3)
Σχάρα 800x1000mm γαλβ/νη(40χ3)
Τιμή: 125.10€
Σχάρα 600x1000mm γαλβ/νη(40χ5)
Σχάρα 600x1000mm γαλβ/νη(40χ5)
Τιμή: 167.43€
Σχάρα 800x1000mm γαλβ/νη(25χ3)
Σχάρα 800x1000mm γαλβ/νη(25χ3)
Τιμή: 84.83€
Σχάρα 600x1000mm γαλβ/νη(30χ3)
Σχάρα 600x1000mm γαλβ/νη(30χ3)
Τιμή: 64.23€
Σχάρα 600x1000mm γαλβ/νη(25χ3)
Σχάρα 600x1000mm γαλβ/νη(25χ3)
Τιμή: 59.62€
Σχάρα 500x1000mm γαλβ/νη(40χ3)
Σχάρα 500x1000mm γαλβ/νη(40χ3)
Τιμή: 72.27€
Σχάρα 400x1000mm γαλβ/νη(25χ3)
Σχάρα 400x1000mm γαλβ/νη(25χ3)
Τιμή: 41.47€