Λόγχες σιδήρου τιμές

Όλες οι λόγχες κατασκευάζονται από στρογγυλό και τετράγωνο 12/14/16/18/20 σε οποιοδήποτε ύψος. Συνήθως τοποθετούνται 8 τεμάχια ανά τρέχον μέτρο. Για τις τιμές των παρακάω σχεδίων μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας: 

τηλ. 210-6620934 / φαξ. 210-6620938 / e-mail. info@anco.com.gr 

Βελόνι Μπίλια
Βελόνι Μπίλια
Βεργίνα μπίλια
Βεργίνα μπίλια
Κουτάλι μπίλια
Κουτάλι μπίλια
Φλόγα μπίλια
Φλόγα μπίλια
Βελόνι κατσαρό
Βελόνι κατσαρό
Βελόνι
Βελόνι
Λόγχη Βεργίνα
Λόγχη Βεργίνα
Λόγχη Ρόμβος
Λόγχη Ρόμβος
Λόγχη Απλή
Λόγχη Απλή
Βελόνι Καμπύλη
Βελόνι Καμπύλη