Διακοσμητικά χυτά στοιχεία τιμές /Πυραμίδα κοιλοδοκού νέου τύπου Ρ-100

Πυραμίδα κοιλοδοκού νέου τύπου Ρ-100
Πυραμίδα κοιλοδοκού νέου τύπου Ρ-100
Τιμή: 9.49€ (Φ.Π.Α. συμπεριλαμβάνεται)
Χαρακτηριστικά

Art No. Ρ-100 Ν.Τ.

Χωνευτή 100Χ100mm

Περιγραφή
Κωδικός: 50.1.10.316