Διακοσμητικά χυτά στοιχεία τιμές /Πυραμίδα κοιλοδοκού νέου τύπου Ρ-60

Πυραμίδα κοιλοδοκού νέου τύπου Ρ-60
Πυραμίδα κοιλοδοκού νέου τύπου Ρ-60
Τιμή: 2.81€ (Φ.Π.Α. συμπεριλαμβάνεται)
Χαρακτηριστικά

Art No. Ρ-60 Ν.Τ.

Χωνευτή 60Χ60mm

Περιγραφή
Κωδικός: 50.1.10.314