Διακοσμητικά χυτά στοιχεία τιμές /Πυραμίδα κοιλοδοκού νέου τύπου Ρ-50

Πυραμίδα κοιλοδοκού νέου τύπου Ρ-50
Πυραμίδα κοιλοδοκού νέου τύπου Ρ-50
Τιμή: 1.92€ (Φ.Π.Α. συμπεριλαμβάνεται)
Χαρακτηριστικά

Art No. Ρ-50 Ν.Τ.

Χωνευτή 50Χ50mm

Περιγραφή
Κωδικός: 50.1.10.313