Διακοσμητικά χυτά στοιχεία τιμές /Πυραμίδα κοιλοδοκού νέου τύπου Ρ-40

Πυραμίδα κοιλοδοκού νέου τύπου Ρ-40
Πυραμίδα κοιλοδοκού νέου τύπου Ρ-40
Τιμή: 1.36€ (Φ.Π.Α. συμπεριλαμβάνεται)
Χαρακτηριστικά

ART No. Ρ-40 Ν.Τ.

Χωνευτή 40Χ40mm

Περιγραφή
Κωδικός: 50.1.10.312