Διακοσμητικά χυτά στοιχεία τιμές /Πυραμίδα κοιλοδοκού χυτή Ρ-50

Πυραμίδα κοιλοδοκού χυτή Ρ-50
Πυραμίδα κοιλοδοκού χυτή Ρ-50
Τιμή: 1.77€ (Φ.Π.Α. συμπεριλαμβάνεται)
Χαρακτηριστικά

Art Nο. Ρ-50

50Χ50mm

Περιγραφή
Κωδικός: 50.1.10.149