Κολονάκια σωληνοτά τιμές /Κολονάκια σωληνοτά Σ-3

Κολονάκια σωληνοτά Σ-3
Κολονάκια σωληνοτά Σ-3
Τιμή: 4.73€ (Φ.Π.Α. συμπεριλαμβάνεται)
Χαρακτηριστικά

Art No. Σ-003

H.900mm

στρογγυλό Φ32mm

Περιγραφή
Κωδικός: 50.1.10.142