Διακοσμητικά χυτά στοιχεία τιμές /Πυραμίδα κοιλοδοκού χυτή Ρ-60

Πυραμίδα κοιλοδοκού χυτή Ρ-60
Πυραμίδα κοιλοδοκού χυτή Ρ-60
Τιμή: 2.25€ (Φ.Π.Α. συμπεριλαμβάνεται)
Χαρακτηριστικά

Art Nο. Ρ-60

60Χ60mm

Περιγραφή
Κωδικός: 50.1.10.103