Διακοσμητικά χυτά στοιχεία τιμές /Πυραμίδα κοιλοδοκού χυτή Ρ-40

Πυραμίδα κοιλοδοκού χυτή Ρ-40
Πυραμίδα κοιλοδοκού χυτή Ρ-40
Τιμή: 1.10€ (Φ.Π.Α. συμπεριλαμβάνεται)
Χαρακτηριστικά

Art Nο. Ρ-40

40Χ40mm

Περιγραφή
Κωδικός: 50.1.10.102