Σφυρήλατα - Διάτρητα τιμές /Κοιλοδοκός ορθογώνιος

Κοιλοδοκός ορθογώνιος
Κοιλοδοκός ορθογώνιος
Χαρακτηριστικά

ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΣ

H.6000mm / H.3000mm

40x30

50x30

60x30

70x30

80x30

60x40

80x40

100x40

Περιγραφή
Κωδικός: κοιλ